Allmän information

Land
Indien
Stat
Telangana
Stad
Hyderabad
Avdelning
Development
Jobb-ID
36498

Beskrivning och krav

A Professional who designs, develops, and maintains business intelligence solutions, including data analytics platforms and reporting tools. Should be able to translate business needs into technical specifications and create visualizations and reports. Proficiency in database management systems and BI technologies is required


Responsibilities and Skills -

·  Proven experience as a BI Developer or Data Scientist

·  Background in data warehouse design (e.g. dimensional modelling) and data mining

·  In-depth understanding of database management systems, online analytical processing (OLAP) and ETL (Extract, transform, load) framework

·  Familiarity with BI technologies (e.g. Microsoft Power BI, Oracle BI, BIRST)

·  Knowledge of SQL queries, SQL Server Reporting Services (SSRS) and SQL Server Integration Services (SSIS)

·  Proven abilities to take initiative and be innovative

·  Analytical mind with a problem-solving aptitude

·  Industry experience would be an added advantage

Essential Duties:

Proven experience as a BI Developer or Data Scientist

·  Background in data warehouse design (e.g. dimensional modelling) and data mining

·  In-depth understanding of database management systems, online analytical processing (OLAP) and ETL (Extract, transform, load) framework

·  Familiarity with BI technologies (e.g. Microsoft Power BI, Oracle BI, BIRST)

·  Knowledge of SQL queries, SQL Server Reporting Services (SSRS) and SQL Server Integration Services (SSIS)

·  Proven abilities to take initiative and be innovative

·  Analytical mind with a problem-solving aptitude

·  Industry experience would be an added advantage

Qualification:

B.Tech/MCA with minimun of 7+ years experience in data warehousing

Birst or any ETL tool with data warehousing knowledge and any Reporting tool knowledge is preferredOm Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.