Allmän information

Land
USA
Stad
Remote Location
Avdelning
Development
Jobb-ID
37377

Beskrivning och krav

Infor is looking for a talented engineer to join our enterprise scale Data Persistence team. Infor relies on its Landmark Platform to develop and run large scale multi-tenant SaaS enterprise applications on Amazon Web Services (AWS). 

The Data Persistence layer provides management and interaction of data created by Landmark’s domain specific language (DSL) named the Landmark Pattern Language (LPL). The team’s tooling allows zero down time updates for multi-tenant systems. This engineering position will be responsible for building, testing, and maintaining infrastructure and tools. In addition, this position will be responsible for enhancing the object relational mapping layer for the application tier and implementation of tooling to support the build and release of the Landmark domain specific language platform. The main tools to use and support include Java, Perl, Ant, Gradle, AWS, Groovy, SQL Server, PostgreSQL, Jira, Git, Confluence, and JFrog.

Key Responsibilities

 • Deep structural coding for builds of domain specific language
 • Expand test driven development layers and capabilities
 • Highly organized with the ability to triage and prioritize issues on your own
 • Debug complex issues involving multiple stakeholders and technologies
 • Development Processes (Daily Team Collaboration, Planning, Backlog Refinement , Demos)
 • Delivering long-term solutions that result in higher developer productivity and quality
 • Day to day development to enhance development tooling

Basic Qualifications

 • Experience working in an AWS environment and using services like EC2, S3, Lambda, Aurora, Autoscaling, EFS, EBS, Cloudfront
 • Experience as a Developer tool maker
 • Experience with Java/Perl
 • Experience working in a test driven development environment

Preferred Qualifications

 • Gradle experience
 • Jira and Confluence experience
 • Experience working in small teams but interacting with many external stakeholders / customers
 • Experience with rapid prototyping and iterative development
 • Bachelors Degree in Computer Science or related field

Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.

This employer uses E-Verify. Please visit the following website for additional information: www.kochcareers.com/doc/Everify.pdf