Allmän information

Land
Indien
Stat
Telangana
Stad
Hyderabad
Avdelning
Development
Jobb-ID
35626

Beskrivning och krav

We are seeking a highly motivated and detail-oriented Java Developer to join our growing Infor OS (Infor Operating Service) organization.  Infor OS is a foundational cloud platform that provides horizontal technology services across all of Infor’s Cloudsuites.

You would be joining a dynamic, fast-paced, cross-functional team composed of business analysts, developers, architects, product owners and quality assurance analysts delivering a portfolio of world-class products.  We offer an Agile environment in which you can work on challenging problems that that will keep you engaged and learning all the time. If you want to build beautiful software, contact us.

 

JOB RESPONSIBILITIES:

·       Working as part of a dynamic Agile team to write clean, efficient, and maintainable code while working closely with cross-functional teams to bring new features and enhancements.

·       Develop new features, modules, and functionalities for the product, ensuring they meet quality standards and are delivered on time.

·       Analyze complex technical challenges and propose creative solutions to enhance product capabilities.

·       Identify opportunities for process improvements, tooling enhancements, and best practices to streamline development workflows.

·       Participate in unit testing, integration testing, and performance testing to ensure the reliability and robustness of the product.

·       Mentor team of developers, fostering a positive and collaborative work environment.

·       Promote knowledge sharing and continuous learning within the team to enhance overall capabilities.

·       Conduct regular code reviews to ensure code quality, adherence to coding standards, and the implementation of best practices.

·       Assist the team in troubleshooting complex technical issues and guide them towards efficient resolutions.

EDUCATION & EXPERIENCE:

·       An undergraduate or Master’s degree in Computer Science or an equivalent experience

REQUIRED SKILLS

·       Experience with Java development experience, including knowledge Spring/SpringBoot Framework

·       Experience with Databases and SQL

·       Experience in any of these databases: MySQL.MS SQL Server

·       Strong grasp of relational database concepts

·       Experience with any one of the application servers such as Jetty/ Apache tomcat

·       Solid understanding of Micro service-based solutions/architectures.

·       Experience with AWS services like API Gateway/Lambda/ECS/Cloudformation etc.

·       Experience with tools like Ant, Maven, SonarQube, etc.

·       Experience with CICD

  • Gitlab/Github Pipelines.

·       Ability to quickly grasp concepts, analyze problems and provide innovative solutions.

·       Good knowledge of TDD and Unit testing

PREFERRED SKILLS & KNOWLEDGE: 

·       Experience with least one of Javascript, Angular2, AngularJS, JQuery

·       Experience with Azure along with AWS is a plus.

·       Understanding of security protocols like OAuth2.0Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.