Allmän information

Land
Indien
Stat
Telangana
Stad
Hyderabad
Avdelning
Development
Jobb-ID
35628

Beskrivning och krav

The Infor Ming.le™ team seeks a motivated individual with solid technical credentials for the position of a Software Engineer  within our Identity team. You will be a contributing member of the team, helping to develop technical standards and defining, building and optimizing applications. The candidate will work on the development and adoption of the Federation Hub for the next generation of Infor applications. This is a chance to do something cool and exciting!  You will help shape the application and architecture that will become the engine driving the company's growth and success.

https://www.infor.com/products/infor-ming.le

EDUCATION & EXPERIENCE:

Ø  Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Information Systems or related degree

Ø  Minimum 5+ years of experience of programming experience as a Software Engineer

RESPONSIBILITES:

Ø  Development of the new Federation Hub for Infor OS ™

Ø  Development, documentation, unit testing, and maintenance of cutting-edge applications

Ø  Participate in planning by analyzing requirements, estimating work effort, performing demos, etc.

Ø  Write technical documentation for the solutions implemented.

Ø  Work on Other duties as assigned.

REQUIRED SKILLS

Ø  5+ years with OO programming. Java and/or C#

Ø  Hands-on experience with Java, Spring, Spring Boot, Hibernate, JavaScript (Angular2, Node.js)

Ø  Prior experience or knowledge with HTTP/REST and Security

Ø  Understanding of API technologies and AWS (Amazon Web Services).

Ø  Familiar with version control: Git, SVN, etc…

Ø  Basic working knowledge of databases: MS SQL Server, MySQL, MongoDB,  etc…

Ø  Be familiar with terms like: Web services, Cloud.

Ø  Good communication skills and a curious mind

DESIRED SKILLS & KNOWLEDGE: 

  • Previous experience with Federated Identity technologies (SAML, WS-Fed, OpenID Connect)
  • Hands on with Industry Standard Security Protocols like OAuth2
  • Experience with PingIdentity products. PingFederate or PingAccess highly preferred.
  • Experience in the development of Identity management or Authentication applications
  • Experience with mobile authentication specific challenges
  • Experience with Identity and access management systems such as Oracle (OAM, OAAM, OIM), ForgeRock (OpenDJ, OpenAM, OpenIDM) , CA Identity manager.
  • Strong data analysis skills and ability to solve complex problems independently and to generate innovative solutions.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.