Allmän information

Land
Filippinerna
Stad
Remote Location
Avdelning
Development
Jobb-ID
35855

Beskrivning och krav

Infor is looking for a Software engineer to join the Infor Data Fabric – Lakehouse development team. Infor Data Fabric – Lakehouse will be a managed Data Warehouse as a Service component in the Cloud. Such a service will provide large volume data warehousing capabilities in the cloud for eventual consumption by the other Infor Cloud Suites. This will be achieved by exposing various existing database technologies (SQL Server, Redshift, Snowflake etc.) in a managed, secure and symmetrical way.


A Day in The Life Typically Includes:

Delivers high-quality software 

Works within a multidisciplinary agile development team

Closely collaborates with other skilled software engineers, QA engineers, architects and business analysts

Determines daily tasks in coordination with these colleagues rather than waiting for work to be assigned to you

Is involved in all aspects of software development and have room to grow professionally


Required skills:

Experienced software engineer (at least 2 years)

BS or MS technical degree, preferably Computer Science or other technical education

Experience in Java Application development using the Spring or Spring Boot framework (at least 2 years)

Experience in database development using SQL and JDBC (at least 1 year)

Experience in unit testing preferably using JUnit

Analytical, accurate and result driven 

Good communication skills (written and oral) in English

Proactive problem solver

Experience in working in Agile or Scrum teams


Preferred Qualifications:

Experience with and enjoys working within an international agile development environment

Experience with Data Warehouses

Knowledge of AWS

Knowledge of Docker (or other container platform) or Kubernetes

Experience with REST APIs

Knowledge of Postgres and SQL Server

Knowledge of Cloud application development and/or general Cloud experience


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.