Allmän information

Land
Indien
Stat
Telangana
Stad
Hyderabad
Avdelning
Development
Jobb-ID
35134

Beskrivning och krav

Position Summary

 

As a Development Operations engineer for the LX Enterprise Resource Planning (ERP) system and related technologies, you are responsible for maintaining environments, preparing builds, developing and maintaining  tools, testing and delivering high-quality software. You will work within a multidisciplinary development team in close collaboration with other skilled software engineers, architects, business analysts, and other teams. 

Key Responsibilities

·       Maintain and enhance product installations, patch installations, internal tools and customer facing tools on an ongoing basis.

·       Troubleshoot and debug in the internal development environments.

·       Produce efficient and elegant code based on requirements.

·       Prepare documentation for installation and administration of the product and tools.

·       Create and maintain process documents (work instructions) related to tasks performed.

·       Ensure products conform to design or usability requirements.

·       Continuously develop application knowledge in the product suite, technical environment, and technologies.

·       Adhere to standards and is always abreast of tools and standard operating procedure updates.

·       Open to taking on other projects and responsibilities, as necessary.

·       Take initiative in the investigation and implementation of new techniques and tools to improve Infor software delivery and Development infrastructure.

 Key Requirements/Experience

  • Experienced IBM i engineer in RPGLE, DB2, SQL, CLLE and XML.
  • Prior experience in an IT related role.
  • Analytical, accurate, and result driven.
  • Good communication skills (verbal and written) in English.
  • Excellent problem-solving skills.
  • Minimum of 5 years of related experience with a bachelor’s degree; or equivalent work experience.
  • Exposure to Java or Infor Development Framework (IDF) or Infor WebTop a plus.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.