Allmän information

Land
Filippinerna
Stad
Manila
Avdelning
Development
Jobb-ID
36406

Beskrivning och krav

We are looking for a Software Engineer who can perform tasks requiring planning, scheduling, coding and testing to ensure that developed products meet design specifications and are within total quality management limits and standards. They should also be able to communicate with product testers and technical support specialists on product issues.

A Day in the Life Typically Includes:
  • Work cooperatively and supportively with a team of cross-functional developers in delivering quality software applications end-to-end. Deliver expected requirements according to schedule and specifications.
  • Participate in software requirements meetings and/or kickoffs to understand Software requirements and scope.
  • Write reusable, testable, efficient codes. Maintain and apply new codes in different branches or development versions of the system whenever applicable.
  • Ensure high performance and responsiveness to any technical requests whether requirements analysis, development, testing, maintenance or support.
  • Maintain documentations required in the development life cycle (e.g. Software Design Documents) for references and future use.
  • Provide project plan and correct estimates of work to be done on maintenance tickets, software changes, and other development tasks.
  • Provides accurate and complete status reports to project leads.
  • Assist junior developers in both technical and functional aspects of maintenance/development
  • Execute thorough code reviews on fixes for defects and bugs 
  • Research new technologies or development tools to improve productivity and or existing functionalities and performance indexes of the system.
What You Will Need:

Technical and Functional Skills
•  Must be willing to work on Landmark Pattern Language (Infor's proprietary language)
•  At least 3 years’ experience with JavaScript, HTML, CSS and related technologies
•  Strong Java/OOP knowledge
•  Experience with GIT
•  Exceptional use of development debugging tools (Chrome debugger at a minimum) 
•  Good understanding of entire development process, including specification, documentation and quality assurance 
•  Good technical and analytical knowledge in software development methodologies, design, programming and implementation. 
•  Good skills in research and analysis, project planning and implementation. 
•  Willing to learn proprietary language
•  Knowledge of XSS and general application security implications

Soft Skills
•  Excellent communication skills both verbal and written
•  Excellent analytical skills and systematic approach to problem solving
•  Flexible, self-taught, passionate about quality and product excellence

What Will Put You Ahead?

•  Background with ERP system
•  Must be familiar with Agile software development methodology
•  Knowledgeable in JIRA or other similar technologies
•  Amazon AWS and Cloud environment knowledge
•  Automation Skills particularly with Selenium or the likes


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.