Allmän information

Land
Tjeckien
Stad
Prag
Avdelning
Development
Jobb-ID
36748

Beskrivning och krav

Infor is seeking a full-stack developer with great communication, analytical skills and a curious and open-minded team player who can develop new features, maintain stability, analyze production issues, and handle automation for the EPM OLAP Modeling project in the cloud.

A Day in The Life Typically Includes:

• Develop clean, efficient, and reusable code based on the designs and guidelines.
• Write unit and integration tests using standard testing frameworks to keep our quality high.
• Understand the product and interface architecture, requirements, and participate in technical discussions with stakeholders.
• Prioritize time-critical tasks, act according to the priorities, and provide consistent progress updates.
• Break down the coding tasks and provide self-estimates.
• Participate in code and test cases reviews.
• Assist other developers, product owners and the QA team with product issues and usage of developed components.


Basic Qualifications:

• Solid experience on backend development in C#, Net framework (required).
• Understanding of Object-oriented programming principles.
• Understanding of performance, security, and other non-functional requirements.
• Web development experience using JavaScript/Typescript and frameworks (preferred React), HTML, CSS.
• Strong analytical skills and ability to multitask.
• Enthusiasm and ability to collaborate well with others, including remote teams.
• Professional pride, drive, and curiosity.
• Strong communication skills and comfortability speaking in internal interactions in English.
• Experience with automation development (backend/frontend unit and integration tests).
• Experience with Development tooling (preferred Git, JIRA).
• Familiarity with AGILE development methodology (preferred SCRUM)
Preferred Qualifications:
• Database experience with SQL/Postgres.
• OLAP know how.
• Multi-tenant Cloud architecture.
• Experience leading and managing a team.


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.