Allmän information

Land
Indien
Stat
Telangana
Stad
Hyderabad
Avdelning
Development
Jobb-ID
37402

Beskrivning och krav

RESPONSIBILITIES:
· Understanding, learning, and exploring the Product from both Functional and Technical aspects.
· Fixing the bugs reported in the Product following proper coding conventions and framework established already in the product.
· Working on Enhancements in the Product.
· Collaborating with designers and UI developers to bring the designs to life.
· Translating design specification into proven software solutions
· Application testing & fault finding
· Improving software performance, scalability, stability, and usability.
· Technically reviewing and functionally testing the work of other team members.
· Identifies and recommends resolution to problems in accordance with design and development processes to ensure software quality.
· Investigates, validates, and prioritizes resolution of reported product faults.

REQUIRED SKILLS:
· 4+ years of Java development experience
· Strong analytical and problem-solving skills.
· Experience with web application development: HTML5, CSS, JavaScript, jQuery
· Experience with at least one of Angular, React, Node.js
· Experience with Databases
· 3+ years of experience in any of these databases: Oracle, Postgres, MySQL.
· Strong grasp of relational database concepts
· Strong in SQL - Ability to write, analyze complex queries and tuning SQL for performance.
· Experience with application servers such as Tomcat
· Experience with tools like Maven, Jenkins, GIT, SVN etc.
· Experience in developing applications using IDE like Eclipse/IntelliJ
· Strong communication skill with self-starter attitude and attention to detail
· Ability to quickly grasp concepts, analyze problems and provide innovative solutions.
- Experience in debugging skills.
· Very good English language communication spoken and written.
PREFERRED SKILLS /KNOWLEDGE:

· Spring Framework, Hibernate, Struts, JSF
· Servlets, Web Services
. Oracle, PostGres, MySQL
· HTML5, CSS, SASS
· AJAX, JSON, SOAP, REST.
· Understanding of different heap structure, and design patterns
· Knowledge of Test-driven development and Unit testing

Qualifications:

Bachelor’s/ Master’s degree in CSE/IT
Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.