Allmän information

Land
Spanien
Stad
Barcelona
Avdelning
Maintenance Business
Jobb-ID
35832

Beskrivning och krav

Are you a proactive problem solver with a knack for building strong client relationships? We're looking for a Subscription Services Manager to join our team. 

Your primary focus will be on maintaining and increasing renewal rates
while fostering positive client relationships. 


Here's what you'll be doing:


 • Renewal Growth: Protect and expand our maintenance revenue stream from your assigned clients and channel partners.
 • Efficient Renewals: Ensure timely and accurate renewal processes are followed, keeping all agreements up to date.
 • Value Communication: Articulate the value of our maintenance services to clients and adhere to company policies for pricing adjustments.
 • Negotiation: Handle negotiations with clients, especially when faced with challenges or requested discounts, following company policies and approval protocols.
 • Client Management: Proactively manage and assist with your assigned accounts, including potential on-site visits when coordinated with the Regional Manager.
 • Data Tracking: Contribute to tracking and reporting of customer renewal and retention data.
 • Payment Management: Collaborate with customers to ensure timely payment of all renewals.
 • Issue Resolution: Act as a liaison between clients and internal departments to resolve escalated questions and issues, optimizing maintenance revenue.
 • Upselling: Identify opportunities and effectively negotiate upsells for enhanced support offerings (Premium, Elite).
 • Cross-Selling: Develop cross-selling leads within your assigned accounts.
 • Record Maintenance: Collaborate closely with the Support Operations Team and Customer Care to maintain accurate customer records.


 

Key Requirements/Experience

 

Must:

 • Customer oriented (experience dealing with customers, not afraid to talk to customers). Previous experience valued: Customer sales, inside sales, Customer Care, Collections, Support
 • Native French and English (excellent level)
 • Eager to learn (self-learner)

 

Nice to have:

 • 2nd language: Italian or Arabic
 • Experience with Gulf region (culture and customers)
 • Experience in Technology business
 • Sales experience 


If you have a passion for client retention, revenue growth, and exceptional negotiation skills, we'd love to have you on board as our Subscription Services Manager. Join us in ensuring our clients receive the best support and value for their investment.

Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.