Allmän information

Land
Japan
Stad
Tokyo
Avdelning
Consulting Services
Jobb-ID
35946

Beskrivning och krav

Position Summary

ERPSCMBIパッケージの知識と経験またはその周辺のテクニカルな知識と経験をもって、顧客向けおよびパートナー向けに当社製品の導入コンサルティングを担当して頂きます。

また、商談支援として提案書作成や製品紹介、プレゼンテーションなどのセールス支援もお任せします。

JOB RESPONSIBILITIES:

当社製品の導入コンサルティング(テクニカル部分)

対象製品:ERPSCM(需要予測、需給計画、スケジューラー等)、BI、倉庫管理

導入方法論の理解と実践および改善

導入ドキュメントの標準化、保守および改善

顧客、パートナーとの信頼関係構築(アカウントマネージ)

商談における提案活動

EXPERIENCE:

主に製造業に対して導入コンサルタントの経験、または顧客サイドで導入した経験のある方

(主にインタフェース方針やシステム設計経験のある方)

上記対象製品に関するシステム設計や運用設計などのテクニカル経験者

ハードウェア、ネットワークの基礎知識(オンプレ)、クラウドに関する基礎知識

OS周りの基礎知識やRDBMS製品の知識など

プログラム開発やパフォーマンスチューニングのテクニカル的な経験者(パッケージに対するアドオンなど)

チームワークや信頼関係を構築するためのコミュニケーションスキル


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.