Allmän information

Land
Filippinerna
Stad
Remote Location
Avdelning
Development
Jobb-ID
37278

Beskrivning och krav

Provide technical support to customers via the phone and/or web. Perform technical and program analysis, testing and debugging to resolve reported issues. Provide After Hours support coverage for critical incidents to customers in the evening, weekends, and Infor Holidays.

A Day in The Life Typically Includes:

· Support customers in all ERP system related technical issues.
· Resolve customer reported issues in a timely manner.
· Testing and troubleshooting which may include remote desktop viewing through tools such as Zoom or MS Teams.
· Work directly with internal Support Reps on issues managed by the Systems Team.
· Assist in Whitebox testing of new software versions & report anomalies.
· Participate in training, and knowledge share transfers with team members.
· Responsible for meeting or exceeding established customer satisfaction ratings and other KPIs.
· Foster teamwork and collaboration across all teams.

Required skills:

· Bachelor’s Degree in Business or Computer Science
· Knowledge of Windows Operating Systems, devices (printers), & Relational database (preferred SQL server).
· Advanced problem solving and analytical skills.
· Self-motivated with passion for learning.
· Command of the English language to be able to provide oral and written communication that effectively articulates complex ideas.
· Ability to work in a team environment, learn, & strive in challenging situations.

Preferred Qualifications:

· Working experience, familiarity, or knowledge of ERP/ CRM Systems
· Experience working in a technical support role, providing online and telephone support

Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.