Allmän information

Land
Kanada
Stat
Ontario
Stad
Fjärrort
Avdelning
Consulting Services
Jobb-ID
35677

Beskrivning och krav

We are seeking an experienced, career-level technical consultant to join the Infor Workforce Management team. The successful candidate will be responsible for technical development, configuration, and modification of customer solutions for our WFM clients.

A Day in The Life Typically Includes:
 • Develop an understanding of the capabilities and limitations of Infor’s WFM application, architecture, database schema, and development tools to properly and creatively use features to meet client needs
 • Develop solutions that extend the core Infor’s WFM application to implement and/or configure interfaces, workflows, pay rules, interactions, payroll exports, and reports
 • Configure the Infor WFM embedded time clock
 • Provide guidance for business decisions from a technical perspective on issues such as performance, scalability, reliability, and security
 • Participate in the full lifecycle of a client implementation including Requirements Gathering, Business Analysis, System Configuration, Design, Testing, and Support, ensuring compliance with Infor's methodology
 • Collaborate with the Functional Implementation Consultant to design specifications as necessary

Basic Qualifications:
 • Experience in time and attendance software or related field
 • Experience with Java-based technologies (J2EE, JSP, JDBC, Apache Groovy), database technologies (Oracle, SQL Server, DB2) and application servers (Oracle WebLogic, Oracle Application Server, IBM WebSphere)
 • Experience with basic database concepts: normalization, constraints, indexes, triggers, and SQL syntax.
 • Familiarity with cloud concepts such as AWS products

Preferred Qualifications:
 • Remote with the ability to travel 25-30% of the time
 • Familiarity with ETL technologies or tools
 • Face-to-face consulting skills

Remote (Canada or USA - Dallas, TX; St. Paul, MN; and Alpharetta, GA)


Om Infor

Infor är en global ledare inom molnbaserade programvaruprodukter för företag på branschspecifika marknader. Infor bygger kompletta branschsviter i molnet och distribuerar effektivt teknik som sätter användarupplevelsen främst, utnyttjar datavetenskap och enkelt integreras i befintliga system. Över 60 000 organisationer världen över förlitar sig på Infor för att övervinna marknadsstörningar och uppnå digital omvandling i hela verksamheten.nbsp;
För mer information besök www.infor.com 

Våra värderingar

På Infor strävar vi efter en miljö som bygger på en affärsfilosofi som Principle Based Management™ (PBM™) och åtta vägledande principer: integritet, förvaltarskap och efterlevnad, transformation, principiellt entreprenörskap, kunskap, ödmjukhet, respekt, självförverkligande. Ökad mångfald är viktigt för att återspegla våra marknader, kunder, partners och samhällen vi tjänar i nu och i framtiden.

Vi har ett obevekligt engagemang för en kultur baserad på PBM. Informerad av de principer som tillåter ett fritt och öppet samhälle att blomstra, förbereder PBM™ individer att förnya, förbättra och omvandla samtidigt som de främjar en hälsosam, växande organisation som skapar långsiktigt värde för sina kunder och supportrar och uppfyllelse för sina anställda.

Infor är en arbetsgivare för lika möjligheter. Vi är engagerade i att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö. Infor diskriminerar inte kandidater eller anställda på grund av kön, ras, könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, veteranstatus eller någon annan skyddad status enligt lagen.

På Infor värdesätter vi din integritet, därför har vi skapat en policy som du kan här.